Fair Trade ne demek? Daha sonralarında işler büyüdü, dünya çapında adil ticaret uygulamalarını teşvik etmek için çalışan birçok farklı...

Fail Trade (Adil Ticaret) ne demek? Küresel olarak bilinen adıyla Fair Trade, tüm dünyadaki ticarette etik ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmeyi amaçlayan sosyal bir harekettir. Gelişmekte olan ülkelerde, özellikle tarım ve el sanatları sektörlerinde üreticiler için adil ücret ve daha iyi çalışma koşulları sağlamayı amaçlamaktadır.

Dil ticaret organizasyonları ayrıca ürünlerin çevresel olarak sürdürülebilir bir şekilde üretilmesini ve kârın yerel topluluklara yeniden yatırılmasını sağlamak için çalışır. Aynı zamanda çiftçilerin ve çalışanların daha iyi yaşam koşullarına sahip olmaları için çalışan ve uluslararası faaliyet gösteren bir vakıftır. İlk başlarda yalnızca kahve üreticilerini kapsayan vakıf, bir süre sonra bununla sınırlı kalmayı; çay, kakao, muz, fındık gibi gıda ürünlerinde de faal olarak rol üstlenmeye başlamıştır.

Fair Trade Sertifikasının Önemi: Etkin olarak kahve Kuşağında yer alan ülkelerde faaliyet gösteren bu vakıf şimdilik yaklaşık 2 milyon çiftçi ve 1,5 milyon kadar çalışan ile ilgilenmektedir. Yaklaşık 76 ülkede, küresel anlamda faaliyet göstermektedir. Ayrıca bu vakıf adaleti, kadın ve erkek eşitliğini, iyi yaşam koşullarını, sürdürebilirliği, el işçiliğini, yöreselliği ve daha birçok alanda, çalışanları destekleyen bir ticaret ortaklığıdır. Kendi ilkelerine göre belirli standartlarda ortaklığı bulunan kurum ve kuruluşları denetlerler. Baskıyla ve zorla işçi çalıştırılmasına da çocuk işçi çalıştırılmasına da karşıdır. Adil ticaret nedir, ticarette adalettir!Üreticileri ve üretici gruplarını sosyoekonomik kalkınmaya teşvik edici ve koruyucu birliktelikleri sahiptirler.

Önemli önemsiz, sayıları az ya da fazla olsa da, gelişmekte olan tüm ülkelerde herhangi bir ayrım göz etmeksizin çiftçilere fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Bu vakıf, hemen hemen herkesin daha adil bir yaşam standartlarına sahip olabilmesi için uğraş verir ve bu yönde hareket ederek daha yaşanılabilir bir dünyayı hedefler.

Fair Trade Nasıl Kuruldu?

Adil ticaret bir kavram olarak uzun yıllardır var. Ancak modern adil ticaret hareketi 1988’de Hollanda’da ilk Adil Ticaret Organizasyonunu (şimdiki adı Fairtrade International) kuran bir grup aktiviste atfedilmektedir. İlk başlarda gelişmekte olan ülkelerdeki küçük ölçekli çiftçilere ve zanaatkarlara yönelik haksız muameleyi, adil fiyatları, daha iyi çalışma koşulları ve gelişme fırsatları sağlayacak daha adil bir ticaret sistemi yaratmaya çalıştılar. Ancak daha sonralarında, dünya çapında adil ticaret uygulamalarını teşvik etmek için çalışan birçok farklı kuruluş sayesinde küresel bir harekete dönüştü.

Bu vakıfa nasıl destek olabilirsiniz?
Fair Trade nedir öğrenmiş olduk. Peki nasıl destek olabiliriz? Fair trade sertifikasına sahip olan ürünleri tüketerek tıpkı Yağmur Ormanları Birliği gibi bu önemli vakıfa da destek olabilirsiniz. Böylece daha iyi bir dünya için, ve daha yaşanılabilir bir dünya için bu geleceğe katkıda bulunabilirsiniz. Web sitelerini buradan ziyaret edebilirsiniz.