Bir yeteneğiniz gelişirken bir diğeri körelir. İnsanın kapasitesi ve üretkenliği sınırlıdır.

Tek bir şeye yönelin ve onunla sınırlı kalın.