Başka toplumların değerlerine saygı duymazsan eğer nasıl onların seninkilere hürmet göstermesini bekleyebilirsin ki?