Kahve Çekirdeği Türleri Nelerdir?

Kahve çekirdeği türleri nelerdir? Kahve çekirdeği türleri dünyada dört çeşit olarak bulunmaktadırlar. Bunlar: Arabica, Robusta, Excelsa ve Liberica’dır. Herbirisi birbirinden farklı eşsiz özelliklere sahiptir. Günümüzde, tüm dünyada neredeyse 50’den fazla ülkede kahve yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu sebeple çok farklı yörelerden, çok farklı lezzetlerde kahve çekirdekleri doğabilmektedir. Her ne kadar pek çok ülkede farklı farklı kahve ağaçları yetiştirildiği için, yetişen türler dahi kendi aralarında farklı olmaktadır. Ancak yalnızca mükemmel tatları ve karakteristik özellikleri ile baskın olarak ön plana çıkmayı başarmış iki ünlü kahve çekirdeği bulunur. Bunlar da daha önceden adını mutlaka duymuş olduğunuz; Arap şarabı “Arabica ve yer fıstığı tadını andıran Robusta” kahve çekirdekleridir. Çok beğenilen Arabica kahve çekirdekleri tüm dünyadaki kahve üretiminin büyük bir çoğunluğunu tek başına karşılayabilecek kadar büyük bir pazara sahiptir. Üstelik bu pay yaklaşık %75’i kadar ciddi bir yüzdelik oranına sahiptir. Pazarda en çok payı bulunan, Güney Amerika’nın en büyük ülkesi olan Brezilya‘dır. Pazardaki yerinden de belli olacağı üzere, dünyada en çok tüketilen kahve çekirdeği Arabica çekirdekleridir.

Kahve çekirdeği türleri nelerdir? Üstelik Robusta kahve ağaçlarının yetiştiriciliği Arabica'ya kıyasla çok fazla uğraş gerektirmez...

Robusta kahve çekirdekleri ise Arabica’ya göre daha -düşük kalite- olarak nitelendirilen bir diğer kahve çekirdeğidir. Bu nedenden dolayıdır ki kendisi ikinci planda yer almaktadır. Fakat her ne kadar geri planda kalsa da aslında bazı yerlerde Arabica yerine Robusta kahve çekirdekleri tercih edilir. Tercih edilmesindeki en büyük sebep ise ekonomik olması ve daha acı bir tat sunmasıdır. Üstelik Robusta kahve ağaçlarının yetiştiriciliği Arabica’ya kıyasla çok fazla uğraş gerektirmez. Arap kahvesiyle kıyaslandığında daha kolaydır. Robusta’nın bereketli kahve ağaçları daha hızlı hasatlar verirler ve daha dirençli olma özelliği taşırlar.

Kahve çekirdeği türleri arasında hemen bu popüler iki kahve çekirdeğinin arkasından ise çok nadir olarak bilinen Liberica kahve çekirdekleri gelmektedir. Ancak Liberica, Arabica ve Robusta’ya kıyasla oldukça düşük kalite olarak kalmaktadır. Bu yüzden pazarda adı yok denecek kadar azdır.